Podziękowania od dyrekcji

Dyrektor Szkoły Monika Oleniacz

Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom, dziadkom, nauczycielom, uczniom, pracownikom obsługi za organizację Jarmarku św. Jadwigi Królowej przetworów zimowych.

Dobre serce, życzliwość, zaangażowanie oraz wszelka pomoc są bezcenne.

Dziękuję!!!

Monika Oleniacz