Uwaga! Dziecko na drodze!

Nasza szkoła troszczy się o bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły, dlatego 6.10. 2017r. zorganizowano spotkanie z pracownikami Straży Miejskiej w Nowym Sączu, w którym uczestniczyli uczniowie klas Ia i Ib. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały ciekawej prelekcji gości, rozpoznawały znaki drogowe- których przestrzeganie ma wpływ na bezpieczeństwo na drodze, przedstawiały prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię, a także odpowiadały na pytania związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym. Na koniec zajęć w nagrodę za posiadaną wiedzę i umiejętności uczniowie otrzymali znaczki odblaskowe, które z radością przywiesili do tornistrów. Dziękujemy wszystkim dorosłym, którzy troszczą się o bezpieczeństwo dzieci oraz wszystkim dzieciom, które  rozumieją, jak ważne jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego.