INFORMACJA DLA RODZICÓW KLAS PIERWSZYCH

Jak co roku w klasach pierwszych w miesiącu wrześniu 2017r. przeprowadzone  zostały logopedyczne  badania   przesiewowe.
Celem ich  było  wstępne   wykluczenie  bądź rozpoznanie  problemu  dziecka
(związanego z  rozwojem  mowy ) a następnie przekazanie informacji jego Rodzicom.

W  razie  konieczności  ustalony  zostanie  termin indywidualnej  logoterapii.

W  związku  z  zakończeniem  logopedycznych  badań  przesiewowych  w  klasach  pierwszych,  część  uczniów  otrzymała  „ Zaproszenia  dla  Rodziców ‘’

W  sprawie  indywidualnych  konsultacji  z  logopedą  szkolnym.

Uprzejmie  proszę  o  sprawdzenie, czy  Państwa  dziecko posiada  taką  korespondencję.

ZAPRASZAM    na  konsultacje  do  Gabinetu  w  budynku naszej szkoły:

Piątek: (06.10.2017r.) g. 8.00 – 10.00 

Poniedziałek: (09.10.2017r.) g. 9.00 – 10.00

Wtorek: (10.10.2017r.) g. 8.00 – 10.00             

Środa: (11.10.2017r.) g. 8.00-  9.30

Konsultacje  dla  Państwa – Rodziców  z Filii na  Wólkach – dodatkowo w czwartek  06.10.2017r od g. 15.00 – 16.00

(jeśli  ktoś  nie  będzie  mógł  w  tym  terminie – zapraszam  do Gabinetu logopedycznego
w  szkole – w  ramach  konsultacji  logopedycznych)

Z  wyrazami  szacunku Urszula Bajorek – logopeda