Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/18

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11. 08. 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz 1603)Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu przyjęła następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 13. 10. 2017 r;
  • 02. 11. 2017 r;
  • 02. 05. 2018 r;
  • 01. 06. 2018 r;
  • 12. 06. 2018 r;
  • 19. 06. 2018 r. (termin zostanie potwierdzony)

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach organizowane będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.