Zebrania klasowe

W dniach 7-8 września br. odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas 0-VII. Szczegółowe informacje u wychowawców.