Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Minęły wakacje. Pora wrócić do ukochanej „Dwójki”. Pomimo deszczowej pogody, wszystkim towarzyszyła radość ze spotkania z kolegami i koleżankami ze szkolnej ławy, nauczycielami i wychowawcami
W uroczystym  pochodzie –  na czele z Pocztem Sztandarowym, za którym godnie kroczyła Patronka – Święta Jadwiga Królowa z Orszakiem- cała społeczność szkolna udała się  do kościoła na mszę św., celebrowaną przez ks. Andrzeja Bajorka- który od tego roku będzie uczył w naszej szkole.
Na inauguracji nowego roku pojawili się także rodzice i dziadkowie naszych uczniów. Nie zabrakło również absolwentów „Dwójki”. Po zakończonej mszy św. odbyło się uroczyste przekazanie insygniów koronacyjnych nowej Królowej Jadwidze- w tym roku funkcję tę pełni Natalia Brzezina z kl. 6 b. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły- mgr Monika Oleniacz- informując wszystkich zebranych
o wyjątkowej rocznicy, jaką będziemy obchodzić w tym roku szkolnym, czyli 175-leciu szkoły.
W dalszej części spotkania powitano najmłodszych wychowanków, czyli „zerówkowiczów” i pierwszoklasistów, a także nowo zapisanych uczniów. Na koniec wszyscy uczniowie udali się do sal lekcyjnych, aby spotkać się ze swoimi wychowawcami.
Zabrzmiał pierwszy dzwonek… Najbliższe dziesięć miesięcy to czas wytężonej pracy- zdobywania wiedzy, umiejętności, rozwijania pasji. Niech ten rok przyniesie wiele osiągnięć, niech obfituje w wiele ciekawych wydarzeń i przedsięwzięć.
Powodzenia, Kochani Uczniowie!
Nauczycielom życzymy wytrwałości, aby służba dzieciom -tym starszym i tym młodszym-zrodziła wiele szlachetnych owoców.