8 czerwca święto szkoły

ŚWIĘTO SZKOŁY – 8 CZERWCA 2017

I TURA 8:00-10:45 KLASY I-III

11:00-11:40 – MSZA ŚW.

11:40-12:30 – UROCZYSTOŚCI NA RYNKU

I POWRÓT DO SZKOŁY – gry i zabawy oraz loteria fantowa

II TURA: ok.12:30-15:00 – KLASY IV-VI

w tym dniu świetlica czynna bez zmian

Dodatkowo informujemy, że piątek (9 czerwca) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Świetlica czynna w głównym budynku od 7:00 -do 17:00