Święto Konstytucji 3 Maja

Klasa 5b wraz z wychowawcą przygotowała krótką lekcję historii, w której to przypomniano o bardzo ważnym wydarzeniu z 1791r. Uczniowie zaprezentowali na czym polegaał ówczesna konstytucja: została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.