ks. Bogusław Dąbrowski

Sądeczanin, polski franciszkanin, który wołany głosem Boga pojechał do Ugandy, by Ugandyjczykom głosić Dobrą Nowinę, choć nie znał ich języka ani kultury. Człowiek o wielkim góralskim sercu, które według recepty majora Hubala rzucał przed przeszkodę. Współzałożyciel misji w Kakooge, niedaleko Kampali. Dzięki między innymi Jego staraniom powstała tam szkoła dla dzieci biednych, sierot i uchodźców, która liczy ok. tysiąca uczniów. Został zbudowany kościół, szpital i bursa dla uczniów. Ks. Bogusław systematycznie wraca do swojego kraju, by opowiadać ludziom o problemach Ugandyjczyków i pozyskiwać środki na pomoc dla nich, np: na jedzenie, przybory do szkoły, budowanie studni itd. Jest autorem niezwykłej i fascynującej książki: pt. „Spalić paszport” -opowieści o ponad piętnastu latach pobytu w „perle Afryki” – Ugandzie. Środki z jej sprzedaży również wesprą ugandyjską placówkę. Spotkanie 24.04.2017 roku odbyło się dzięki uprzejmości pana Dariusza Dąbrowskiego -brata naszego gościa, którego bratanek Paweł Dąbrowski uczęszcza do klasy 3b w naszej szkole. Dziękujemy za pokazanie nam świata, o którym nie pamiętaliśmy. Szkoła postanowiła nawiązać współpracę z placówką w Ugandzie i wspierać jej działania.

Każdy może rzucać serce przed przeszkodę i realizować boży plan w swoim życiu.