Składamy świąteczne życzenia

Czas przed Wielkanocą to tradycyjnie pracowity okres dla Samorządu Uczniowskiego. Zwyczajem naszym jest, że przedstawiciele społeczności uczniowskiej udają się do instytucji ważnych na mapie naszego miasta, aby ich pracownikom i przedstawicielom złożyć życzenia świąteczne w imieniu dyrekcji i całej społeczności „Dwójki”.
10 kwietnia delegacja uczniów- pod opieką nauczyciela- zawitała do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, Parafii Św. Kazimierza, Pałacu Młodzieży, Miejskiego Ośrodka Kultury, PWSZ, Delegatury Kuratorium Oświaty, ZNP, NSZZ „Solidarność” Nauczycielska. Na koniec odwiedziliśmy Prezydenta Nowego Sącza- Pana Ryszarda Nowaka.
Niech Święta Wielkanocne upłyną w zdrowiu i radosnej, rodzinnej atmosferze.