Mamy certyfikat!

We wrześniu 2016 roku odpowiedzieliśmy na zaproszenie Centrum Edukacji Europejskiej (Warszawa), przystępując do projektu „Szkoła Demokracji”, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.
   Od tej pory żmudna i wyczerpująca praca polegała na wypełnieniu zadań związanych z siedmioma kluczowymi obszarami, koniecznymi dla stworzenia właściwych warunków do rozwoju obywatelskiego dzieci, sporządzenia z ich realizacji szczegółowych i precyzyjnych relacji, odpowiedziach oraz wyjaśnieniach przesyłanych organizatorom w związku z każdą z nich.
   Aby uzyskać certyfikat „Szkoły Demokracji” musieliśmy się zmierzyć z następującymi obszarami:
1. Diagnoza.
2. Wybory reprezentacji.
3. Komunikacja i media.
4. Działania uczniów.
5. Podejmowanie decyzji.
6. Uczenie się i nauczanie.
7. Otwarta szkoła.
8. Zasoby i kwestie formalne.
   Warunkiem wstępnym przystąpienia do programu było sporządzenie diagnozy szkoły i jej akceptacja ze strony CEO, uczestnictwo w werbinarium(seminarium on-line), a następnie spełnienie wszystkich wymagań, spisanie udokumentowanych relacji oraz wysłanie ich w ściśle określonych terminach.
   Niezwykle czasochłonna, wymagająca ogromnego wysiłku( organizacyjnego i merytorycznego) praca przyniosła efekty.
Od kwietnia 2017 roku możemy się cieszyć z zasłużonego posiadania certyfikatu „Szkoła Demokracji”!