MOJA Przygoda w muzeum

Uczniowie klas IV- VI biorą udział w  zajęciach poszerzających wiedzę z historii naszego miasta i regionu.

Tym razem udali do Domu Gotyckiego i zwiedzali jego ciekawe zbiory. Podsumowaniem wizyty w muzeum będą prace plastyczne w ramach projektu – Moja przygoda w muzeum.