Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień  Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Szkole Podstawowej nr 2 uczczono programem artystycznym, który zaprezentowała społeczności szkolnej klasa VI a .

Główną bohaterką wspomnień była Danuta Siedzikówna  ps. „Inka” i jej bohaterska, niezłomna postawa, ale pamiętano również o innych, m. in. o rotmistrzu  Witoldzie Pileckim, generale Auguście Fieldorfie ps. „Nil”.

Głównym przesłaniem akademii były słowa: „PAMIĘTAĆ – TO NASZ OBOWIĄZEK”.

Przytoczone zostały także słowa – nakazy rotmistrza Witolda Pileckiego:

„Kochajcie ojczystą ziemię”.

„Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu”.

„Wyrośnijcie na ludzi honoru”.