Zajęcia ku przestrodze

W zeszły piątek szóstoklasiści uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych, które poprowadziła st. aspirant Barbara Leśniak. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważne jest przestrzeganie przepisów prawa w kontekście agresji i przemocy. Korzyści płynące z takich spotkań są nieocenione w wychowaniu dzieci i młodzieży.