Zebrania klasowe

W dniach 25-26 stycznia odbędą się zebrania klasowe podsumowujące pracę w I okresie. Szczegółowe informacje u wychowawców.