Pierwsza Pomoc od Podstawówki tylko w „Dwójce”

Zadanie polega na utworzeniu w 18 szkołach podstawowych z terenu powiatu nowosądeckiego, powiatu gorlickiego oraz miasta Nowego Sącza, sal pierwszej pomocy. Będą to pomieszczenia wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne: fantom osoby dorosłej, fantom dziecka, apteczkę szkoleniową, zestaw do imitacji ran, deskę do przenoszenia poszkodowanego, komputer, rzutnik oraz tablicę multimedialną. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości kształcenia oraz upowszechnienie edukacji w zakresie pierwszej pomocy, aby już od najmłodszych lat uczniowie mogli zdobyć wiedzę, jak zachować się w przypadku bycia świadkiem wypadku i jakie działanie podjąć w razie nagłego zatrzymania krążenia.

Startujemy po feriach!!!