Czytanie daje moc!

W naszej bibliotece szkolnej zawsze dużo się dzieje. W I semestrze organizowane były różnorodne akcje i spotkania czytelnicze( także w ramach realizacji  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz kierunku polityki oświatowej na ten rok szkolny, czyli upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży). Kilkoma z nich chcemy się pochwalić. Oto one…

 Konkurs plastyczny reklamujący ciekawe książki ze zbiorów szkolnej biblioteki pt. „My już wybraliśmy, a ty?”

 Jego celem było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, zainteresowanie książkami ze zbiorów szkolnej biblioteki, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie zdolności twórczych, plastycznych.

Wystawy bibliotecznych pt. „Nie pamiętam tytułu, ale książka była zielona”

„Nie pamiętam tytułu, ale książka była zielona”

Podstawowym zadaniem biblioteki jest propagowanie czytelnictwa. Do realizacji tego celu mogą prowadzić różne drogi. Jedną z form upowszechniania czytelnictwa są wystawki biblioteczne. Większość stanowią małe wystawki książek. Przeważnie są to:wystawki prezentujące  nowości zakupione do biblioteki, wystawki okolicznościowe związane z rocznicami, ważnymi wydarzeniami w danym roku,wystawki tematyczne poświęcone jednemu problemowi.

Pomysł na organizowanie tej wystawy został zainspirowany konferencją pt. „Czy czytanie się opłaca?” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

Mój Przyjaciel Miś” – Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia   

W tym dniu miały miejsce spotkania z uczniami klas I-III oraz z dziećmi z oddziałów „0”. Podczas zajęć z nauczycielem- bibliotekarzem przypomniane zostały bajkowe postaci misiów, m.in.  Miś Uszatek, Miś Puchatek, Colargol, Misie Gumisie, Miś Paddington, Troskliwe Misie, Niedźwiedź Baloo, Miś Yogi, przygotowano wystawy książek ze zbiorów szkolnej biblioteki , których głównymi bohaterami są Misie; odbyło się głośne czytanie fragmentów wybranych utworów oraz śpiewanie piosenek ze znanych misiowych  bajek.  Zaprezentowano również prace plastyczne dzieci o misiach.

 Pomysłodawca i organizator: Beata Karaszewska (nauczyciel – bibliotekarz).