Świąteczne dary

Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem dotarły do nas paczki z pomocą materialną dla kilku rodzin z naszej szkoły. Dary te są efektem zbiórki, która odbyła się w jednej z warszawskich szkół podstawowych. Akcja odbyła się już po raz trzeci. Koordynowała ją pani pedagog – Joanna Chruślicka.