Zbieramy dla Darka

W dniach 20 i 21 grudnia podczas Jarmarku w S.P. nr 2 będziemy zbierać pieniądze, które przeznczone będą na leczenie Darka- absolwenta naszej szkoły.