Artystyczna Kawiarenka „U Jadwigi”

8 grudnia 2016 o g. 17.15 rozpoczęło się trzecie już spotkanie w Artystycznej  Kawiarence. W tym roku jego tytuł brzmiał: „Drzwi Otwiera Miłość”. Poprzednie edycje odbywały się w latach:

  • 2012 – Kawiarenka „Cafe Mimo Wszystko”
  • 2014 – Kawiarenka „Pod skrzydłem Anioła”

Celem jest przygotowanie programu słowno-muzycznego z uczniami szczególnie uzdolnionymi artystycznie i rozwijającymi swoje talenty(na dodatkowych zajęciach odbywających się w szkole: recytatorskich, teatralnych; poza szkołą: tanecznych, baletowych oraz muzycznych).

Program jest prezentowany w pierwszej kolejności Rodzicom tych uczniów, a następnie nauczycielom i lokalnemu środowisku. W  murach naszej szkoły staramy się stworzyć klimat spotkania przy kawiarnianych stolikach, pachnącej kawie i domowych wypiekach (autorstwa naszych  niezawodnych  koleżanek), a przy okazji dostarczyć oglądającym niesamowitych wrażeń artystycznych.

Tematem ostatniego spotkania była Rodzina, Dziecko, Dom, Wychowanie i Miłość.

„… Bo miłość oznacza znalezienie w końcu miejsca na świecie, które jest twym schronieniem i jest tylko twoje, jakbyś był tam zawsze. Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno. DOM, tu zaczyna się Twoja historia…”

Program został przygotowany przez p. Annę Małek i p. Urszulę Bajorek przy wsparciu p. Elżbiety Kędzior, p. Niny Jendrusik, p. Anny Respondek, p. Marka Lebdowicza i p. Piotra Zalewskiego.

W orkiestrze zagrali: emerytowany nauczyciel naszej szkoły- p. Jerzy Kubrycht, nauczycielki: p. Urszula Bajorek i  p. Karolina Kumor oraz absolwentka S.P.2- Wiktoria Kozera. Dziękujemy!

Do przygotowania scenariusza wykorzystano teksty literackie wybrane  przez p. Annę Małek oraz teksty piosenek i muzykę autorstwa p. Urszuli  Bajorek.

Program artystyczny: Pobierz Plik