W dniu 14 listopada 2016r. odbyło się Spotkanie z Rodzicami uczniów zakwalifikowanych na zajęcia neurodydaktyczne w roku szkolnym 2016/2017.

Przesłaniem zebrania było poinformowanie Rodziców nowych uczniów o celach naszej Innowacji pedagogicznej, której ilustracją jest istniejąca już trzeci rok Pracownia Wspierania Wielostronnego Rozwoju Dziecka.