SP2 jako jedyna szkoła w Nowym Sączu!


PWSZ wspiera proces kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2.

W dniu 26 października 2016 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu a Szkołą Podstawową nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu. Uczelnię reprezentowali: JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. oraz Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy – doc. dr Marek Reichel, a w imieniu Szkoły Podstawowej umowę podpisała  Dyrektor mgr Monika Oleniacz. Porozumienie dotyczy wsparcia przez Uczelnię procesu dydaktycznego i wychowawczego, realizacji kierunków polityki oświatowej, a także włączania studentów w przedsięwzięcia popularnonaukowe. Ponadto przyszła współpraca niesie za sobą szereg możliwości  prowadzenia wspólnych działań w ramach programów edukacyjnych, m.in. „mPotęga” – „mMathematicus” oraz podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie nauki, edukacji oraz wspierania właściwych postaw wpływających na rozwój indywidualny uczniów.

_dsc0877_dsc0881
_dsc0884