Listopad miesiącem zbiórki makulatury

Listopad miesiącem zbiórki makulatury- prosimy uczniów wszystkich klas naszej szkoły o gromadzenie tego surowca we własnych domach. W wyznaczonym dniu pod koniec listopada zważoną i zapakowaną makulaturę należy przynieść do szkoły.

Każda klasa uzyskuje ze sprzedaży 80% na cele klasowe, natomiast 20% przeznaczymy na akcje wewnątrzszkolne.

Liczymy na zaangażowanie, w ten sposób wspólnie możemy chronić przyrodę. Jedna tona surowca  pozwala uchronić od ścięcia aż piętnaście dużych drzew!
Zespół projektu: Szkoła Promująca Zdrowie