31 października-dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień 31 października (poniedziałek) 2016 roku to pierwszy z pięciu dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Jednocześnie informujemy, że świetlica szkolna przy ul. Jagiellońskiej 32 jest czynna w godz. 7:00 – 17:00.