Wielka radość dla SP2!

Wielka radość dla Szkoły Podstawowej Nr2, pani Maria Rams nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej otrzymała Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Gratulujemy!

Cieszymy się bardzo tym wyróżnieniem.

marysia20161021