ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

W dniu 19.10 .2016 r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. O godzinie 13:30 na podwórku szkolnym S.P. nr 2 klasy pierwsze wraz z Dyrekcją, wychowawcami oraz orszakiem Królowej Jadwigi wyruszyły na Mszę Świętą do Kościoła Św. Kazimierza. Nabożeństwo rozpoczął ks. Krzysztof Ciebień się o godz. 14:00. Po skończonej mszy św. klasy pierwsze powitał przedstawiciel społeczności uczniowskiej- Bartosz Koster, a następnie głos zabrała pani Dyrektor Monika Oleniacz oraz Królowa Jadwiga. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Inspektor Halina Wiśniowska, która składając życzenia pierwszoklasistom, zapewniła, że ze względu na wieloletnią tradycję Szkoły Podstawowej nr 2, troska o jej dalszy rozwój stanie się priorytetem Jej działalności. Po powitaniu ,,pierwszaków” nastąpił najważniejszy moment- ślubowanie !     Po odczytaniu przez Patronkę “Aktu Ślubowania” odbyło się pasowanie na ucznia S.P. 2. Następnie uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami udali się do swoich klas
na poczęstunek. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci małych ,,żaczków ”.

1 5 7 10 13 15 21 33