„JAK CUDNE SĄ WSPOMNIENIA…”

13 października o godz. 16 rozpoczęło się w naszej szkole spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela. Dyrektor szkoły –mgr Monika Oleniacz- przywitała wszystkich zebranych: honorowych gości- emerytowanych nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 2,  grono pedagogiczne oraz pracowników obsługi.

Następnie uczniowie szkoły wystąpili z programem słowno- muzycznym. Całość miała prawdziwie królewską oprawę. Głos zabrała Patronka- Święta Jadwiga Królowa. W swoim wystąpieniu podziękowała dawnym i obecnym nauczycielom i pracownikom szkoły za trud oraz odpowiedzialną pracę.

Kolejnym punktem spotkania była inscenizacja legendy o „Stópce Królowej Jadwigi”, którą zaprezentowała klasa 6b.Występ uczniów zakończono dedykacją muzyczną dla wszystkich zebranych. Piosenkę pt.: „Ci Sara” zaśpiewali Anna Ogorzały i Bartłomiej Koster z 5b. Opiekę artystyczną nad wydarzeniem sprawowali nauczyciele naszej szkoły: Małgorzata Boruch- Woźniak, Anna Małek, Justyna Mucha, Piotr Zalewski. Nieoceniona, jak zawsze, była pomoc p. Marka Lebdowicza,  który zadbał o plastyczną oprawę przedstawienia.

Na koniec dyrektor szkoły-mgr Monika Oleniacz wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom obsługi.

Po oficjalnej części dla zaproszonych gości i pracowników przygotowano poczęstunek.dn11 dn12 dn13 dn14 dn15 dn16