Informacja dla rodziców pierwszoklasistów

We wrześniu br. wśród uczniów klas pierwszych zostały przeprowadzone logopedyczne badania przesiewowe. Ich celem było wstępne wykluczenie bądź rozpoznanie problemu u dziecka( związanego
z rozwojem mowy), a następnie przekazanie informacji jego rodzicom. W razie konieczności ustalamy termin logoterapii. Część uczniów otrzymała już „Zaproszenia dla Rodziców” z prośbą o indywidualne konsultacje z logopedą szkolnym. Spotkanie dla Państwa- Rodziców z Filii na Wólkach- odbędzie się 29.09.2016r.( czwartek) w godz. 14:00-16:00.

W przypadku niemożności przybycia w wyżej podanym terminie zapraszamy do Gabinetu logopedycznego( godziny pracy w zakładce „Dla Rodziców”/Logopeda).