„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

We wrześniu br. szkoła przystąpiła do wdrażania i realizowania ogólnopolskiego projektu pn.:” Szkoła Promująca Zdrowie”. Ideą takiej placówki jest tworzenie i podejmowanie działań, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz motywują jej członków do pracy na rzecz zdrowia.     Szkolny zespół ds. promocji zdrowia tworzą: Maria Rams- koordynator, członkowie:A. Markiewicz,              J. Chruślicka, M. Jarosz, N. Jendrusik, E. Kędzior, H. Tokarz, M. Węglarz, M. Feliks.

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie powstała z ogólnych założeń promocji zdrowia rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej.