Promowanie Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa nr 2 jest uczestnikiem NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”. Dotyczy on wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. W związku z tym otrzymaliśmy dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej. W ramach realizacji tego programu organizowane będą wydarzenia i projekty promujące czytelnictwo. Wpisujemy się tym samym w jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej roku szkolnego 2016/2017, czyli upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci                          i młodzieży.

Zostaliśmy również objęci szeroko pojętym planem wspomagania szkoły przez PBW w Nowym Sączu.