PROJEKT „m MATHEMATICUS” W FINALE KONKURSU GRANTOWEGO

Nasza szkoła znalazła się w finale III edycji Programu „mPotęga”. To konkurs grantowy
( ogłoszony przez m-Bank ), który ma być impulsem do poszukiwania kreatywnych, atrakcyjnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież matematyki. Kapituła oceniająca wnioski o dofinansowanie wybrała 209 projektów(spośród 880 nadesłanych), które otrzymają dofinansowanie od 2 tys. zł do 8 tys. zł. Wśród nich jest „mMathematicus”. To tytuł naszego przedsięwzięcia, które ma na celu propagowanie nowatorskiego sposobu nauczania matematyki, rozbudzenie zainteresowania przedmiotem. W projekcie uczestniczyć będą uczniowie klas 4-6. W październiku wezmą udział w grze ulicznej( oprócz zdolności matematycznych, trzeba wykazać się wiedzą historyczną, przyrodniczą oraz umiejętnościami językowymi). Do realizacji programu zostali zaproszeni rodzice uczniów, studenci PWSZ oraz instytucje. Koordynatorami projektu są nauczyciele naszej szkoły: Justyna Mucha, Beata Szczypuła, Elżbieta Kawik oraz Magdalena Kos.