DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18. 04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.Nr 46 poz.432 ze zmianami) oraz § 5 ust.1 i § 6 a ustawa 1 i 2 rozporządzenie MEN z dnia 5. 10. 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku (Dz. U. nr. 186. poz. 1245).

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Sączu przyjęła następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/ 2017:

  • 31. 10. 2016 r;
  • 02. 01. 2017 r;
  • 02. 05. 2017 r;
  • 09. 06. 2017 r;
  • 16. 06. 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach organizowane będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.