Wolontariat

Mottem, które towarzyszy nam od samego początku powstania Klubu są słowa:   

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

 nie przez to, co ma,lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

ROK SZKOLNY: 2018/2019

Inspiracją do założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu była otwartość społeczności szkolnej na niesienie  bezinteresownej pomocy innym ludziom.

Miejsce siedziby Szkolnego Klubu Wolontariatu                                                                                 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Sączu  pod nadzorem Dyrekcji we współpracy z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami.

 

#Program:  Pobierz Plik

#Informacje ogólne:  Pobierz Plik

# Zgoda rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zajęć:  Pobierz Plik

# Zgoda rodziców/opiekunów prawnych wolontariusza: Pobierz Plik

 

Galeria: