Rada Rodziców

rada

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie w roku szkolnym 2019/2020 dobrowolną składką w wysokości  20 zł od ucznia.  Liczymy, że dzięki zebranym w ten sposób pieniądzom będziemy mogli w tym roku przy-czynić się do modernizacji w szkole.  Z  góry dziękujemy za Państwa hojność i przyłączenie się do akcji.
Prosimy skarbników klasowych w miarę możliwości o wpłaty zbiorcze za klasę. Jeśli jednak uznacie Państwo, że wygodniej jest Wam wpłacać bezpośrednio na konto Rady Rodziców to nic nie stoi na przeszkodzie.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu

Łącki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Łącku 33-390 Łącko 814

77 8805 0009 0049 0027 3000 0010

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący – p. Joanna Marszał – Jeż (3A)
Skarbnik –  p. Wojciech Kotowicz (8B)
Sekretarz – p. Joanna Nastor – Suska (7C)

Członkowie Rady Rodziców:

– p. Jerzy Edelmuller (5b)

– p. Agnieszka Dobosz (7a)

– p. Elżbieta Kościółek (8a)

– p. Karolina Krzak (0a)

– p. Michał Olszowski (1a)

– p. Dariusz Kmak (4b)

– p. Wojciech Kotowicz (6b)

– p. Anna Matlęga (4a)

– p. Anna Czyż – Kucharczyk (8d)

– p. Dorota Leśniak (8c)

– p. Joanna Marszał – Jeż (1a)

– p. Justyna Mucha (5a)

– p. Agnieszka Sroka (6b)                                                                                                                        

– p. Małgorzata Szarek (1b)

– p. Olga Zięba (2A)

– p. Bartłomiej Tarnawski (3c)

– p. Iwona Wygoda (5c)                                                                                                                               

– p.  Monika Zięba- Plebankiewicz (7b)

– p. Dorota Leśniak (8c)

– p. Katarzyna Walkowska (3c)

– p. Patrycja Tarasek (3b)

– p. Katarzyna Dudek (2b)