Rada Rodziców

rada

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie w roku szkolnym 2018/2019 dobrowolną składką w wysokości  20 zł od ucznia.  Liczymy, że dzięki zebranym w ten sposób pieniądzom będziemy mogli w tym roku przy-czynić się do modernizacji monitoringu w szkole.  Z  góry dziękujemy za Państwa hojność i przyłączenie się do akcji.
Prosimy skarbników klasowych w miarę możliwości o wpłaty zbiorcze za klasę. Jeśli jednak uznacie Państwo, że wygodniej jest Wam wpłacać bezpośrednio na konto Rady Rodziców to nic nie stoi na przeszkodzie.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu

Łącki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Łącku 33-390 Łącko 814

77 8805 0009 0049 0027 3000 0010

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący – p. Bartłomiej Tarnawski 
Zastępca – p. Katarzyna Gil
Skarbnik –  p. Karina Klimek
Sekretarz – p. Marzena Raszke- Wróbel

Członkowie Rady Rodziców:

– p. Jerzy Edelmuller 

– p. Artur Franczak

– p. Bogumiła Gieniec

– p. Justyna Hamiga

– p. Piotr Koster

– p. Lucyna Król

– p. Tomasz Leśniak

– p. Wiktor Makara

– p. Joanna Marszał – Jeż

– p. Justyna Mucha

– p. Anna Mółka

– p. Grzegorz Sołtys

– p. Agnieszka Sroka                                                                                                                       

– p. Małgorzata Szarek

– p. Marcin Wójcik

– p. Grzegorz Wysoczański                                                                                                                                 

– p.  Monika Zięba- Plebankiewicz

– p. Rafał Życzkowski