Rada Rodziców

rada

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie w roku szkolnym 2019/2020 dobrowolną składką w wysokości  20 zł od ucznia.  Liczymy, że dzięki zebranym w ten sposób pieniądzom będziemy mogli w tym roku przy-czynić się do modernizacji w szkole.  Z  góry dziękujemy za Państwa hojność i przyłączenie się do akcji.
Prosimy skarbników klasowych w miarę możliwości o wpłaty zbiorcze za klasę. Jeśli jednak uznacie Państwo, że wygodniej jest Wam wpłacać bezpośrednio na konto Rady Rodziców to nic nie stoi na przeszkodzie.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu

Łącki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Łącku 33-390 Łącko 814

77 8805 0009 0049 0027 3000 0010

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący – p. Wiktor Makara (6a) 
Zastępca – p. Katarzyna Gil (8c)
Skarbnik –  p. Karina Klimek (5c)
Sekretarz – p. Anna Hećko (7a)

Członkowie Rady Rodziców:

– p. Jerzy Edelmuller (3b)

– p. Agnieszka Dobosz (5a)

– p. Artur Franczak (8a)

– p. Kamila Garbacz (1c)

– p. Justyna Hamiga (8b)

– p. Dariusz Kmak (2b)

– p. Wojciech Kotowicz (6b)

– p. Piotr Koster (4a)

– p. Tomasz Leśniak (6c)

– p. Anna Matlęga (2a)

– p. Joanna Marszał – Jeż (1a)

– p. Justyna Mucha (3a)

– p. Agnieszka Sroka (4b)                                                                                                                        

– p. Małgorzata Szarek (6d)

– p. Tamara Rola (1b)

– p. Bartłomiej Tarnawski (3c)

– p. Marzena Wilk (0a)                                                                                                                                 

– p.  Monika Zięba- Plebankiewicz (5b)

– p. Rafał Życzkowski (7c)