Rada Rodziców

rada

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą: Pobierz Plik

Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodniczący – p. Krzysztof Wnęk
Zastępca – p. Tomasz Leśniak
Skarbnik – p. Karina Klimek
Sekretarz – p. Beata Ciesielska

Komisja Rewizyjna:
– p. Anna Mółka
– p. Monika Zięba-Plebankiewicz
– p. Dariusz Dąbrowski

Członkowie Rady Rodziców:
– p. Karolina Walczyńska
– p. Piotr Koster
– p. Izabela Oleksy
– p. Natalia Karbarz
– p. Lucyna Pitwoń
– p. Joanna Oleksy
– p. Grzegorz Wysoczański
– p. Katarzyna Kłonica
– p. Andrzej Rola
– p. Alicja Drożdż
– p. Teresa Piękoś
– p. Lidia Cygan
– p. Joanna Grucela
– p. Anna Michalik