PEDAGOG

Dyżury pedagoga – Wioleta Chapko-Mięczakowska:

  • dyżur telefoniczny 790 721 732:

poniedziałek, 12.00 – 13.00

  • dyżur za pomocą komunikatora internetowego Meet:

środa 11.30 – 12.30


Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną Zespół Psychologiczno – Pedagogiczny pozostaje do Państwa dyspozycji w trybie zdalnym.

Proszę o zgłaszanie chęci skorzystania z pomocy poprzez dziennik elektroniczny wraz z opisem problemu.
W zależności od Państwa potrzeb istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub za pomocą komunikatora internetowego.

Dyżury pedagogaWioleta Chapko-Mięczakowska:

dyżur telefoniczny 790 721 732 – poniedziałek, 12.00 – 13.00

dyżur za pomocą komunikatora internetowego – środa 11.30 – 12.30

Dyżury logopedyBeata Bołoz:

dyżur telefoniczny 781 727 078 – czwartek, 16.00 – 17.00

dyżur za pomocą komunikatora internetowego – wtorek, 16.00 – 17.00

Do kontaktu zapraszamy zarówno uczniów jak i rodziców.

Pozdrawiam,

Chapko-Mięczakowska – pedagog

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 LISTOPADA

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzimy 20 listopada. Jest to data upamiętniająca podpisanie najważniejszego dokumentu, który zapewnia prawa wszystkim dzieciom czyli KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA.

Każdemu dziecku, niezależnie od wyznania, pochodzenia, czy  koloru skóry przysługują takie same prawa. Dzieci powinny wzrastać w poszanowaniu godności i podmiotowości, oraz w poczuciu bezpieczeństwa. Mają prawo do ochrony zdrowia i wszechstronnego rozwoju.

Bardzo ważne jest podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej na łamanie praw dziecka. W naszym mieście Rzecznikiem Praw Dziecka jest pani Barbara Kalisz, którą mamy nadzieję zaprosić na spotkanie z uczniami naszej szkoły, gdy tylko będzie taka możliwość.

Jeżeli chcecie bliżej poznać prawa i obowiązki dzieci zapraszamy do skorzystania z poniższych linków.

http://www.tpd.mnet.pl/Ksiazeczka.pdf

https://view.genial.ly/5faeb5bc2288050d3531c3b9/presentation-miedzynarodowy-dzien-praw-dziecka?fbclid=IwAR1Ze_XJ7gjoPLYx_P4ejf3ITlghoAtY4qacf6e29sQeRWOh_oFfDI9hMhY

 

motwacja

https://bajki-zasypianki.pl
– na stronie znajdziemy

 

Drodzy rodzice, uczniowie.

W związku z trudną dla nas wszystkich obecnie panującą sytuacją, pamiętajmy! – konieczne jest pozostanie w domach. Uważajcie na siebie i swoich bliskich. Dbajcie o zdrowie.

Zachęcam do kontaktu poprzez e-dziennik lub skypa – Joanna Chruślicka

Zawsze chętnie wysłucham i udzielę wsparcia!

Zapoznaj się:

MEN udostępniło materiały dla uczniów niepełnosprawnych

Resort edukacji opublikował materiały ćwiczeniowe dla poszczególnych grup uczniów z niepełnosprawnościami. Materiały przygotowane są w formie elektronicznej – można je pobrać poniżej lub ze strony MEN.

Materiały „Język polski na plus” – dla uczniów klas I-III
Materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją są w postaci kart pracy adresowane są do uczniów kasy I szkoły podstawowej i odpowiadają współczesnym standardom międzynarodowym, wykorzystują symbole PCS, czyli znaki graficzne obrazujące pojęcia (wspierające osoby z trudnościami w komunikowaniu się w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym). Struktura opracowanego materiału pozwala na wykorzystywanie poszczególnych kart w zależności od potrzeb tematycznych, jak i na gradację poziomu trudności w trakcie długoterminowej pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Materiały tworzą spójne zeszyty, które udostępniane są w formie elektronicznej z możliwością wydruku:

materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją klasa I część 1
materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją klasa I część 2
materiały ćwiczeniowe Język polski na plus dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją klasa I-III część 1
materiały ćwiczeniowe Język polski na plus dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją klasa I-III część 2.
Źródło:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie: https://kobieta.onet.pl/jak-rozmawiac-z-dziecmi-w-wieku-szkolnym-o-koronawirusie/h460j9y

Lub:

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_043dfd8a71d64cb78df2c51d21574e6b.pdf

Przydatne:

Ćwiczenia grafomotoryczne dla dzieci młodszych:   http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,7E0EF93F25516404859546151B9EB207C41383DB#/

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SIECI
Rodzicu jesteś odpowiedzialny za zdrowie, życie i bezpieczeństwo swojego dziecka zarówno w świecie rzeczywistym jak i wirtualnym. Zadbaj zatem o jego bezpieczeństwo w sieci w trakcie zdalnego nauczania.
1. Rozmawiaj z dzieckiem na temat korzystania z  Internetu.
2. Informuj dziecko o zagrożeniach, jakie mogą na nie czyhać w sieci (cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści).
3. Wprowadź w domu zasady korzystania z Internetu. Ustal wspólne z dzieckiem jak długo i w jakich godzinach może korzystać z Internetu.
4. Staraj się pomagać dziecku we właściwym dokonywaniu wyborów i zrównoważeniu czasu, jaki spędza w sieci.
5. Monitoruj na bieżąco działania Twojego dziecka w Internecie.
6. Uczul dziecko,aby o każdym nowym kontakcie sieci bądź ewentualnym zagrożeniu informowało osobę dorosłą.
7. Zainstaluj w urządzenie programy filtrujące, by uniemożliwić dziecku korzystanie z niedozwolonych stron.
8. Kontroluj urządzenia mobilne swojego dziecka.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla dzieci, rodziców/opiekunów i profesjonalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, rozwoju umiejętności reagowania na zagrożenia, wzmacniania kompetencji wychowawczych, podejmowania interwencji w przypadkach podejrzenia krzywdzenia dzieci itp.

Przygotowane przez Fundację narzędzia edukacyjne (scenariusze zajęć, kursy e-learning) oraz informacje o szkoleniach dla profesjonalistów, rodziców  dostępne są na platformie edukacyjnej pod adresem edukacja.fdds.pl