Pedagog Szkolny

Ope.nClipart-Vectors 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO  

 • poniedziałek – 8:30 -14:00
 • wtorek -12:00 -16:00
 • środa – 8:30 -13:00
 • czwartek – 8:30 – 13:00
 • piątek –  8:30 – 12:00

 

Czym się zajmuje pedagog szkolny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,
 • określa formy i sposoby udzielenia uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców          i nauczycieli,
 • podejmuje działania profilaktyczno- wychowawcze wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły     w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły,
 • współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi              w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,
 • współdziała z policją, sądami( w przypadku wykroczeń uczniów- naruszenie Statutu Szkoły lub prawa),
 • działa na rzecz zorganizowania opieki materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Szanowni Rodzice!

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji. Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających        do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego szkole bardzo zależy  na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić,   gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Drodzy Uczniowie!

Zwracajcie się do pedagoga szkolnego z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić.    Oferuję Wam pomoc pedagogiczną w zakresie:

 • problemów szkolnych,
 • problemów rodzinnych,
 • problemów osobistych.