Oddział Przyszpitalny

Szkoła Podstawowa Nr 2 prowadzi Oddział Przyszpitalny mieszczący się w Specjalistycznym Szpitalu         w Nowym Sączu. Nauczaniem objęte są  dzieci z klas  „0” –VI, przebywające na chirurgii dziecięcej, pediatrii, chirurgii urazowej oraz laryngologii.

img_0770

W oddziale pracują panie: Elżbieta Kędzior, Anna Banach i Barbara Merklinger. Nauczyciele na co dzień ściśle współpracują z personelem medycznym oraz rodzicami chorych dzieci. Zajęcia odbywają się zarówno w sali lekcyjnej, jak i na poszczególnych oddziałach przy łóżkach małych pacjentów. Dzieci mają możliwość nadrobienia braków w nauce, wynikających z ich absencji w szkole.

Podstawowym zadaniem szkoły szpitalnej jest współuczestniczenie w procesie leczenia hospitalizowanych dzieci, poprzez zapewnienie im interesujących zajęć edukacyjnych organizowanych    w atmosferze sprzyjającej terapii leczniczej. Metody i formy zajęć dydaktyczno-wychowawczych zawsze dostosowane są do stanu zdrowia, wiedzy i umiejętności danego dziecka oraz jego adaptacji                    do warunków szpitalnych. Szczególną uwagę poświęca się dzieciom, które dłużej przebywają w szpitalu oraz mają problemy natury dydaktycznej i emocjonalnej.

Uczniowie uczestniczą w konkursach plastycznych i literackich oraz okazjonalnych uroczystościach,      np.: Mikołajki, Wigilia, Walentynki, Dzień Dziecka i innych imprezach organizowanych na terenie szpitala. Często są widzami teatrzyków dla dzieci, jasełek i przedstawień przygotowywanych przez dzieci i młodzież z terenu miasta i ościennych gmin.

img_0771

Od kilku lat prowadzona jest współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Nowym Sączu, która zaowocowała powstaniem książeczki z opowiadaniami dzieci, ozdobionymi ilustracjami wykonanymi przez małych pacjentów. Prowadzona biblioterapia przyczynia się również do szybszego powrotu do zdrowia oraz znacznie umila pobyt w szpitalu.

W ramach zajęć plastycznych dzieci wykonują ozdoby, które wykorzystywane są  do dekoracji sal                i korytarzy szpitalnych.  Wszystkie te działania pomagają w szybszej adaptacji dziecka w nowym środowisku, wspomagają proces leczenia oraz odwracają uwagę od choroby i cierpienia.