Logopeda Szkolny

GODZINY PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO

 • poniedziałek – 8:00-13:00
 • wtorek – 8:00-13:00
 • środa – 8.00 -13.00
 • czwartek- 10:00-16.00
 • piątek- 8:00-13.00

Konsultacje:

 • poniedziałek- 8.00-9.00
 • wtorek- 8.00-8.45
SZKOLNY GABINET LOGOPEDYCZNY
1. Od września 2009 roku obecny w naszej Szkole jest Szkolny Gabinet Logopedyczny. Został on profesjonalnie wyposażony w pomoce dydaktyczne i multimedialne. Zadania logopedy szkolnego zawarte zostały w Planie Pracy (na każdy rok szkolny). Obejmują się one 3 obszary:
 • Diagnozę logopedyczną ( przeprowadzanie badań wstępnych, badań przesiewowych, badań kontrolnych w kl. 1 – 6).
 • Terapię logopedyczną ( prowadzona jest ona cotygodniowo dla każdego ucznia wymagającego pomocy) indywidualnie lub grupowo. Organizowana jest też pomoc dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • Profilaktykę (podejmowanie działań, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy).
 • Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Gabinet logopedyczny w naszej szkole prowadzi Urszula Bajorek – neurologopeda.
 
LOGORYTMIKA – jest jedną z metod stosowanych w logopedii i rehabilitacji osób.
Polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchowa, słuchowo – ruchową i ruchową osoby, którą się leczy bądź rehabilituje.
Metodę tę stosuje się przede wszystkim w pracy z dziećmi, przy czym na jej skuteczność nie ma wpływu ich rozwój intelektualny czy też ruchowy, jak również wrażliwość muzyczna czy jej brak.
Najistotniejszym elementem w stosowanych ćwiczeniach słowno – ruchowych i muzycznych jest rytm.