Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne to nowatorskie rozwiązania programowe, które obejmują swoim zakresem sposoby nauczania i wychowania. Służą podnoszeniu skuteczności działania szkoły.

Nauczyciele własne doświadczenie pedagogiczne przetworzyli w nową jakość działań pedagogicznych do użytku szkolnego.

„EDUKACJA PRZEZ SZACHY” W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

mgr Maria Rams

dowiedz się więcej

stevepb / Pixabay

Teatr, taniec i rysunekpasją dziecka w młodszym wieku szkolnym                                                        mgr Anna Małek  

dowiedz się więcej

2a

 

Rozwijanie sprawności kognitywnych kluczem do wielostronnego rozwoju ucznia                                  nauczyciele terapeuci: mgr Urszula Bajorek, mgr Małgorzata Laciuga

dowiedz się więcej

u6

 

Budujemy mosty międzypokoleniowe, poznając prace i pasje naszych rodziców i dziadków                     mgr Romana Wajda

dowiedz się więcejdsc01324

Żaczki Świętej Jadwigi Królowej                                                                                                                            mgr  Beata Szczypuła

Innowacja ta ma na celu kształtowanie postaw, wychowanie do wartości. Koło promuje historię i tradycje Szkoły Podstawowej nr 2  im. Świętej Jadwigi Królowej, jego działalność oparta została na ścisłej współpracy z rodzicami, wolontariuszami,  instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, sądeckimi artystami, absolwentami szkoły i byłymi pracownikami. Zajęcia dodatkowe przeznaczone są dla uczniów klas trzecich.

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

resize-of-dsc01772

dowiedz się więcej

resize-of-dsc01669

dowiedz się więcej

dsc01056

dowiedz się więcej

beata

dowiedz się więcej

bs2