Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne to nowatorskie rozwiązania programowe, które obejmują swoim zakresem sposoby nauczania i wychowania. Służą podnoszeniu skuteczności działania szkoły.

Nauczyciele własne doświadczenie pedagogiczne przetworzyli w nową jakość działań pedagogicznych do użytku szkolnego.

„PISZĘ DLA JADWIGI I O JADWIDZE”

dowiedz się więcej

„PEREŁKI JADWIGI”

dowiedz się więcej

Koło chemiczne.

Zajęcia koła to warsztaty o charakterze badawczym, laboratoryjnym dające namiastkę pracy przyrodnika – naukowca.
Uczestnicy Klubu wykonują doświadczenia w naszej szkolnej pracowni chemicznej pod opieką p. Małgorzaty Świerczek – nauczyciela chemii.
Spotkania uczestników Klubu Młodego Chemika odbywają się w środy i jest to nauka przez „zabawę”. Dzięki tym warsztatom każdy uczeń może poczuć się naukowcem i poznać tajemnice chemii oraz dokonać własnych odkryć.

Serdecznie zapraszam uczniów klas siódmych i ósmych na zajęcia.
Małgorzata Świerczek

więcej na stronie:

„Klub Młodego Chemika”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „EDUKACJA PRZEZ SZACHY” W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

dowiedz się więcej

Kreatywne 6 latki to my

dowiedz się więcej

Piękna nasza Polska cała – o Niepodległej dla dzieci

dowiedz się więcej

Teatr, taniec i rysunekpasją dziecka w młodszym wieku szkolnym                                                        mgr Anna Małek  

dowiedz się więcej

2a

 

Rozwijanie sprawności kognitywnych kluczem do wielostronnego rozwoju ucznia                                  nauczyciele terapeuci: mgr Urszula Bajorek, mgr Małgorzata Laciuga

dowiedz się więcej

u6

 

Budujemy mosty międzypokoleniowe, poznając prace i pasje naszych rodziców i dziadków                     mgr Romana Wajda

dowiedz się więcejdsc01324

Żaczki Świętej Jadwigi Królowej                                                                                                                            mgr  Beata Szczypuła

Innowacja ta ma na celu kształtowanie postaw, wychowanie do wartości. Koło promuje historię i tradycje Szkoły Podstawowej nr 2  im. Świętej Jadwigi Królowej, jego działalność oparta została na ścisłej współpracy z rodzicami, wolontariuszami,  instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, sądeckimi artystami, absolwentami szkoły i byłymi pracownikami. Zajęcia dodatkowe przeznaczone są dla uczniów klas trzecich.

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

resize-of-dsc01772

dowiedz się więcej

resize-of-dsc01669

dowiedz się więcej

dsc01056

dowiedz się więcej

beata

dowiedz się więcej

bs2