Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu: Pobierz Plik

Dokument 001/SP2 – informacje dla rodziców na temat G Suite dla szkół i uczelni: Pobierz plik

Procedury bezpieczeństwa i funkcjonowania w szkole w czasie pandemii, oświadczenie dla rodzica:  Pobierz Plik

Listy kandydatów przyjętych do szkoły w roku szkolnym 2021/2022:

 

Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:  Pobierz Plik

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego: Pobierz Plik

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych: Pobierz Plik

Warunki ubezpieczenia: Pobierz Plik

Program Ochrony Ubezpieczeniowej Dzieci i Młodzieży: Pobierz Plik

Program Edukacji Zdrowotnej: Pobierz Plik

Procedury Interwencyjne (Szkoła): Pobierz Plik

Procedury Interwencyjne (MEN): Pobierz Plik

RODO:

Klauzula informacyjna – wizerunek: Pobierz Plik

Klauzula informacyjna: Pobierz Plik

Klauzula informacyjna – monitoring: Pobierz Plik


Rekrutacja 2021/2022:

Dokumenty do pobrania: Pobierz Plik

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza – 2021: Pobierz Plik

 


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 • Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1, ust 2 pkt. 1,2, 3 , ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) Dyrekcja
  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Sączu przyjęła następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021                                                                                                

  •  14 – 15 X 2021 (czwartek, piątek);
  • 12 XI 2021 (piątek);
  • 02 V 2022 (poniedziałek);
  • 24 – 26 V 2022 – egzaminy po klasie 8 (wtorek, środa, czwartek);
  • 17 VI 2022 (piątek).

  Jednocześnie informujemy, że w tych dniach organizowane będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

                                            


Wymagania edukacyjne:

Edukacja wczesnoszkolna:

klasa 1: Pobierz Plik  klasa 2: Pobierz Plik klasa 3: Pobierz Plik

Język polski:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik

klasa 7: Pobierz Plik   klasa 8: Pobierz Plik

Język angielski:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik   klasa 8: Pobierz Plik

Język niemiecki:

klasa 7: Pobierz Plik   klasa 8: Pobierz Plik

Historia:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik

klasa 7: Pobierz Plik     klasa 8: Pobierz Plik

Matematyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik  klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik  klasa 8: Pobierz Plik

Fizyka:

klasa 7: Pobierz Plik    klasa 8: Pobierz Plik

Chemia:

klasa 7: Pobierz Plik     klasa 8: Pobierz Plik

Geografia:

klasa 5: Pobierz Plik     klasa 6: Pobierz Plik     klasa 7: Pobierz Plik    klasa 8: Pobierz Plik

Biologia:

klasa 5: Pobierz Plik       klasa 7: Pobierz Plik         klasa 6: Pobierz Plik  klasa 8: Pobierz Plik

Przyroda:

 klasa 4: Pobierz Plik   

Plastyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Muzyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Informatyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik    klasa 6: Pobierz Plik

klasa 7: Pobierz Plik        klasa 8: Pobierz Plik

Technika:

klasa 4: Pobierz Plik  klasa 5: Pobierz Plik   klasa 6: Pobierz Plik

Religia:

edukacja klasy 1-3: Pobierz Plik

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Wychowanie fizyczne:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 klasa 8: Pobierz Plik

 


Archiwum

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017: Pobierz Plik