Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu: Pobierz Plik

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych: Pobierz Plik

Warunki ubezpieczenia: Pobierz Plik

Program ochrony ubezpieczeniowej Dzieci i Młodzieży: Pobierz Plik

Program Edukacji Zdrowotnej: Pobierz Plik

Szkolny Program Profilaktyki: Pobierz Plik

Program Wychowawczy: Pobierz Plik

Procedury Interwencyjne: Pobierz Plik

Rekrutacja 2017/2018:


Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkola i szkoły podstawowej: Pobierz Plik

Wniosek przyjęcia ucznia do SP: Pobierz Plik

Zgłoszenie przyjęcia ucznia do SP (spoza obwodu): Pobierz Plik

Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola: Pobierz Plik

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: Pobierz Plik

 

Wymagania edukacyjne:


Język polski: Pobierz Plik

Matematyka: Pobierz Plik

Historia: Pobierz Plik

Język angielski: Pobierz Plik

Zajęcia komputerowe: Pobierz Plik

Muzyka: Pobierz Plik

Plastyka: Pobierz Plik

Zajęcia techniczne: Pobierz Plik

Przyroda: Pobierz Plik

Religia: Pobierz Plik

Wychowanie fizyczne: Pobierz Plik

Nauczanie zintegrowane klasa 1: Pobierz Plik

Nauczanie zintegrowane klasa 2: Pobierz Plik

Nauczanie zintegrowane klasa 3: Pobierz Plik