Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu: Pobierz Plik

Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:  Pobierz Plik

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego: Pobierz Plik

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych: Pobierz Plik

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019: Pobierz Plik

Warunki ubezpieczenia: Pobierz Plik

Program Ochrony Ubezpieczeniowej Dzieci i Młodzieży: Pobierz Plik

Program Edukacji Zdrowotnej: Pobierz Plik

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny: Pobierz Plik

Procedury Interwencyjne: Pobierz Plik

RODO:

Klauzula informacyjna – wizerunek: Pobierz Plik

Klauzula informacyjna: Pobierz Plik

Klauzula informacyjna – monitoring: Pobierz Plik


Rekrutacja 2018/2019:

Dokumenty do pobrania: Pobierz Plik

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza – 03: Pobierz Plik

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza – 04: Pobierz Plik

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza – 23: Pobierz Plik


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11. 08. 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz 1603) Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu przyjęła następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:                                                                     

  • 15.10.2018 r;
  • 31.10.2018 r;
  • 02.11.2018 r;
  • 15.04.2019 r;
  • 16.04.2019 r;
  • 17.04.2019 r;
  • 02.05.2019 r;
  • 19.06.2019 r;

Wymagania edukacyjne:

Edukacja wczesnoszkolna:

klasa 1: Pobierz Plik  klasa 2: Pobierz Plik klasa 3: Pobierz Plik

Język polski:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik

klasa 7: Pobierz Plik   klasa 8: Pobierz Plik

Język angielski:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik   klasa 8: Pobierz Plik

Język niemiecki:

klasa 7: Pobierz Plik

Historia:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik

klasa 7: Pobierz Plik     klasa 8: Pobierz Plik

Matematyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik  klasa 8: Pobierz Plik

Fizyka:

klasa 7: Pobierz Plik    klasa 8: Pobierz Plik

Chemia:

klasa 7: Pobierz Plik     klasa 8: Pobierz Plik

Geografia:

klasa 5: Pobierz Plik    klasa 7: Pobierz Plik    klasa 8: Pobierz Plik

Biologia:

klasa 5: Pobierz Plik       klasa 7: Pobierz Plik      klasa 8: Pobierz Plik

Przyroda:

 klasa 4: Pobierz Plik   klasa 6: Pobierz Plik

Plastyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Muzyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Informatyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik  klasa 7: Pobierz Plik    klasa 8: Pobierz Plik

Zajęcia komputerowe:

 klasa 6: Pobierz Plik

Technika:

klasa 4: Pobierz Plik  klasa 5: Pobierz Plik

Zajęcia techniczne:

 klasa 6: Pobierz Plik

Religia:

edukacja klasy 1-3: Pobierz Plik

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Wychowanie fizyczne:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 klasa 8: Pobierz Plik

 


Archiwum

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017: Pobierz Plik