Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu: Pobierz Plik

Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:  Pobierz Plik

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego: Pobierz Plik

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych: Pobierz Plik

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019: Pobierz Plik

Warunki ubezpieczenia: Pobierz Plik

Program Ochrony Ubezpieczeniowej Dzieci i Młodzieży: Pobierz Plik

Program Edukacji Zdrowotnej: Pobierz Plik

Procedury Interwencyjne (Szkoła): Pobierz Plik

Procedury Interwencyjne (MEN): Pobierz Plik

Oświadczenie, zgoda – COVID19: Pobierz Plik

RODO:

Klauzula informacyjna – wizerunek: Pobierz Plik

Klauzula informacyjna: Pobierz Plik

Klauzula informacyjna – monitoring: Pobierz Plik


Rekrutacja 2020/2021:

Dokumenty do pobrania: Pobierz Plik

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza – 2020: Pobierz Plik

 


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11. 08. 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz 1603) Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu przyjęła następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

  • 11. 10. 2019 r. (piątek);
  • 14. 10. 2019 r. (poniedziałek);
  • 21 – 23. 04. 2020 r. (egzaminy klas ósmych), (wtorek – czwartek); przeniesione
  • 16 – 18. 06 2020 r. (egzaminy klas ósmych), (wtorek – czwartek);
  • 30. 04. 2020 r. (czwartek);
  • 04. 05. 2020 r. (poniedziałek);
  • 12. 06. 2020 r. (piątek).                                                         

Wymagania edukacyjne:

Edukacja wczesnoszkolna:

klasa 1: Pobierz Plik  klasa 2: Pobierz Plik klasa 3: Pobierz Plik

Język polski:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik

klasa 7: Pobierz Plik   klasa 8: Pobierz Plik

Język angielski:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik   klasa 8: Pobierz Plik

Język niemiecki:

klasa 7: Pobierz Plik

Historia:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik

klasa 7: Pobierz Plik     klasa 8: Pobierz Plik

Matematyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik  klasa 8: Pobierz Plik

Fizyka:

klasa 7: Pobierz Plik    klasa 8: Pobierz Plik

Chemia:

klasa 7: Pobierz Plik     klasa 8: Pobierz Plik

Geografia:

klasa 5: Pobierz Plik     klasa 6: Pobierz Plik     klasa 7: Pobierz Plik    klasa 8: Pobierz Plik

Biologia:

klasa 5: Pobierz Plik       klasa 7: Pobierz Plik         klasa 6: Pobierz Plik  klasa 8: Pobierz Plik

Przyroda:

 klasa 4: Pobierz Plik   

Plastyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Muzyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Informatyka:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik    klasa 6: Pobierz Plik

klasa 7: Pobierz Plik        klasa 8: Pobierz Plik

Technika:

klasa 4: Pobierz Plik  klasa 5: Pobierz Plik   klasa 6: Pobierz Plik

Religia:

edukacja klasy 1-3: Pobierz Plik

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Wychowanie fizyczne:

klasa 4: Pobierz Plik klasa 5: Pobierz Plik klasa 6: Pobierz Plik klasa 7: Pobierz Plik

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 klasa 8: Pobierz Plik

 


Archiwum

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017: Pobierz Plik